ITEs

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) és una inspecció visual de l'edifici feta per un tècniv per determinar el seu estat i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. A Tranversal Arquitectura redactem i elaborem l'Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici, segons el model oficial i gestionem el registre de l'expedient al Registre General de les oficines del Departament del Territori i Sostenibilitat.