Informes pericials

Cada vegada és més habitual trobar-se amb propietaris que presenten reclamacions relacionades amb defectes o danys d'edificació. Aquests defectes han de quedar reflectits en informes tècnics o dictàmens pericials que han de ser exclusivament realitzats per tècnics titulats i col·legiats. Aquestes reclamacions realitzades pels usuaris adquireixen major pes davant dels organismes púclics i so's adjunta un uniforme o peritatge.

Transversal Arquitectura fem pèrits de defectes constructius en edificaciosn residencials, defectes estructurals en formigó i estructura metàl·lica, problemes d'humitats i/o d'aigua entrada, entre d'altres.