Certificats energètics

L'eficiència energètica dels edificis juga un paper cada cop més important en la transició energètica cap a un nou model energètic net, renovable, distribuït i democràtic.

Les Directives Europees d'Eficiència Energètica (2012/27/EU) i d'Eficiència Energètica en Edificis (2010/31/EU) estableixen que tots els edificis (existents o d'obra nova) han d'obtenir un certificat d'eficiència energètica.

A Catalunya els edificis de nova construcció han de disposar d'un certificat energètic com també els edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin.