Projectes

Has de planificar una obra? 


Ens ocupem de totes les tasques des de la fase preliminar al projecte, com l'aixecament de plànols, fins als permisos administratius. Els nostres arquitectes assumeixen la direcció i la supervisió de l'obra perquè el projecte acabi amb èxit, en el termini fixat i dins del pressupost establert. Els caps d'obra coordinen i s'encarreguen de totes les gestions i tràmits perquè tinguis tota la tranquil·litat d'una bona execució.