Taxacions

La valoració pensada com l'opinió cimentada d'un expert independent és sempre vluosa i especialment necessària quan es tracta d'actius immoibiliaris. El mercat d'aquests béns no és perfecte, fent necessari que el taxador immobiliari sigui un professional independet amb judici i criteri exigents.